دری

رکز چند فرهنگی صحت زنان یک سازمان اجتماعی غیرانتفاعی جامعه محور است که توسط زنان مهاجر و پناهجو راه اندازی شده و تحت رهبری آنها فعالیت می‌کند.

مرکز ما درسال 8791 توسط  تیم کوچکی از زنانی که دو زبان می دانستند و تعلیم دیده بودند تا در مورد گزینه‌های پلان گذاری خانواده با زنان مهاجری که در کارخانه‌های لباس داخل شهر ملبورن کار می‌کردند، گفتگو کنند، تاسیس شد.

ما مشوره طبی‌ نمی دهیم، مگر معلومات صحی مبتنی بر شواهد را با شما به اشتراک می‌گذاریم تا به شما کمک کنیم تصمیم‌هایی در مورد صحت و سلامت خودتان بگیرید.

لطفاً برای مشاهده ویدیوهای صحی به زبان خود، به کانال یوتیوب ما مراجعه کنید.

Dari Language Playlist

https://www.youtube.com/watch?v=F0_S1PhBDQc&list=PL7cqRljyVlMWnuHmWUl3ltSdHucpiN3G-

لطفاً برای یافتن منابع صحی به زبان خود، به کاتالوگ کتابخانه چند زبانه ما مراجعه فرمایید.

https://www.mcwh.com.au/multilingual-womens-health-library

لطفاً برای تماس رایگان با ما به شماره 1246560081 به تماس شوید. اگر به خدمات ترجمان ضرورت دارید، لطفاً به شماره 131 450 مرکز ترجمانی کتبی و شفاهی(TIS National)  به تماس شوید.

لطفاً برای یافتن منابع صحی به زبان خود، به کاتالوگ کتابخانه چند زبانه ما مراجعه فرمایید.

MCWH Multilingual Library

لطفاً برای تماس رایگان با ما به شماره 1246560081 به تماس شوید. اگر به خدمات ترجمان ضرورت دارید، لطفاً به شماره 131 450 مرکز ترجمانی کتبی و شفاهی(TIS National)  به تماس شوید.

Multicultural Centre for Women’s Health is a community-based, not-for-profit organisation led by, for and with women from migrant and refugee backgrounds.  

We were established in 1978 by a small team of bilingual women who were trained to discuss family planning options with migrant women who worked in clothing factories in inner city Melbourne.   

We do not give medical advice, but we share evidence-based health information to help you to make decisions about your own health and wellbeing.   

To watch health videos in your language please visit our YouTube channel. 

To find health resources in your language, please visit our multilingual library catalogue. 

To speak to us please FREECALL 1800 656 421. If you require a translator or interpreter service, please call TIS National on 131 450  

The Multicultural Centre for Women’s Health is funded by the Australian Government.